Kategoria: Tietojohtaminen

Kaikki tieto löydettävissä 10 sekunnissa?

Jatkan aloittamaani pro gradu -tutkielmassani esille tulleiden parhaiden käytäntöjen esittelemistä. Tässä käytännössä on taustalla kuvassa 1 oleva tietoprosessi. Ensinnäkin tietoa on hyvin erilaista, osa tiedosta vain tallentuu, eikä koskaan pääse prosessissa pidemmälle. Pääosa tiedosta, joka liikkuu prosessissa eteenpäin, on tallennettu vain kerran, mutta sitä haetaan, jaetaan ja hyödynnetään useita kertoja. Tämä paras käytäntö liittyy tiedon löytymisen haasteeseen ja on seuraava: […]

read more

Asiakas- ja markkinaymmärryksen radikaali parantuminen tietojohtamisen keinoin

Haastatellessani toimitusjohtajia ja liiketoimintajohtajia tietojohtamisen vaikutuksesta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, nousi esille useita hyviä käytäntöjä. Käsittelen näitä käytäntöjä yksi kerrallaan blogissani. Tämän kirjoituksen aiheena on asiakas- ja markkinaymmärryksen radikaali parantuminen usean tietojohtamisen käytännön yhteisvaikutuksesta. Asiakas- ja markkinaymmärryksen radikaali parantuminen käytännössä vaikutti siihen, että yritys pystyi kohdentamaan myyntiään. Paremman tiedon kautta myyntiä pystyttiin kohdentamaan asiakkaisiin, jotka ostivat vähemmän kuin muut saman segmentin […]

read more

Tamperelainen Pekka Kimpimäki yllätti itsensä ja luki vuodessa maisteriksi työn ohella

Toimittaja Elina Pajunen hyvin summasi opiskeluvuottani. Juttu löytyy Lännen Mediat yhtiön lehdistä. Aamulehti: Tamperelainen Pekka Kimpimäki yllätti itsensä ja luki vuodessa maisteriksi työn ohella – ”Oman markkina-arvon ylläpitäminen ja kasvattaminen on fiksu investointi” Hämeen Sanomat: Viisikymppinen Pekka Kimpimäki opiskeli työn ohella vuodessa kauppatieteen maisteriksi – Näin hän sen teki Kaleva: Viisikymppinen Pekka Kimpimäki opiskeli työn ohella vuodessa kauppatieteen maisteriksi – […]

read more

Tieto on tärkein pääoma, mutta kuinka hyvin tietopääomaa hyödynnetään?

Tässä blogissa pohdin pro gradu -tutkielmani havaintojen kautta, miten tietojohtaminen nähtiin strategisen johtamisen tasolla yrityksissä. Haastattelin toimitusjohtajia ja liiketoimintajohtajia yrityksistä, joissa joko aikaisemman tutkimuksen perusteella oli tunnistettu hyvä tietojohtamisen kyvykkyys tai joissa erityisesti on panostettu joihinkin tietojohtamisen osa-alueisiin. Yleisellä tasolla haastatellut näkivät tietojohtaminen tärkeäksi tekijäksi liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvä lähtökohta, koska tieto alkaa olemaan yrityksen tärkein pääoma ja toisaalta tekijä, […]

read more

Etäpalaverointi on tehokkaampaan kuin perinteinen palaverointi!

Työpiste lehdessä nostettiin keväällä esille etäpalaverien ongelmia. Jäin pohtimaan asiaa, miksi etäpalavereista on huonoja kokemuksia ja toisaalta pitäisikö ajatella digisti ja valjastaa tässäkin digitalisaatio tehokkaampaan käyttöön? Kun yli 10 vuotta sitten olin ottamassa etäpalaverointia käyttöön, niin se oli erittäin positiivinen ja iso muutos, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus lisääntyivät todella paljon. Silloin oli käytössä Skype kuvan tai näytönjaon kanssa. Samoihin aikoihin mikrofonikaiutin […]

read more

Opiskelu kannattaa aina!

Vuosi sitten lähtiessäni päivittämään tietojohtamisen osaamistani en osannut arvata, millainen vuosi tulee olemaan. Opinnot LUT:ssa olivat erittäin antoisat, sain todella monipuolisen päivityksen tietojohtamisesta ja johtamisesta. Haasteen toi omaan tahtiin eteneminen. Lähdin liikkeelle ajatuksella, että ilmoittaudun sekä ensimmäisen että toisen vuoden kursseille ja tiputan kursseja pois sitä mukaa kun tuntuu että kursseja on liikaa. No ei tullut tiputettua yhtään kurssia listalta […]

read more

Mittaustiedon analysointi vs. poikkeustapaukset!

Aamulehdessä 14.4.2018 oleva Ferrarin tallipäällikön selitys Räikkösen yliajon syystä on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeässä roolissa on mittaustiedon analyysi tekijä. Ferrarin kohdalla oli tehty hyvin yksioikoinen mittaustiedon tulkinta – renkaan vaihto menee aina samalla lailla, eikä renkaan vaihdossa tule minkäänlaista poikkeamaa. Aamulehden mukaan rengaspyssy oli ollut renkaassa kiinni ja sitten irronnut siitä, oli tulkittu rengas vaihdettu tilanteeksi. Analyysien kirjoittajat joutuvat […]

read more

Osaaminen ja henkilökohtainen markkina-arvo

ICT Leaders Finland järjesti erittäin mielenkiintoisen osaamisen illan oman osaamisen ja henkilökohtaisen markkina-arvon merkeissä. Alustana toimi professori Hannu Salmela Turun Yliopistosta, jonka jälkeen pienryhmissä pohdittiin aihetta ryhmäkohtaisen teeman ympäriltä. Oma markkina-arvo pitäisi olla jokaiselle tärkeä asia riippumatta onko ajatuksissa tehtävän vaihto. Tulevaisuudesta kun ei tiedä, niin oman markkina-arvon ylläpitäminen on yksi parhaista keinoista varmistaa mielekkäät työt myös tulevaisuudessa. Toisaalta IT […]

read more

Järjestäisinkö seminaarin?

Järjestin Pitkyn puolesta Softatyön trendit -seminaarin kesäkuun alkupuolella. Alla päällimmäisiä ajatuksia ja havaintoja seminaarista ja sen järjestämisestä. Ensinnäkin yritysten halu osallistua ja löytää puhuja seminaariin oli hyvin positiivinen havainto. Iso kiitos kaikille seminaarin puhujille! Toki pitää muistaa varata kalenteriaikaa asioista sopimiseen, kyse ei ole puhujien ensisijaisesta työstä, jolloin kommunikointi on välillä hieman rauhallista. Aihealue sinänsä tuntui sopivan puhujille, tosin esitykset […]

read more