Järjestäisinkö seminaarin?

Järjestin Pitkyn puolesta Softatyön trendit -seminaarin kesäkuun alkupuolella. Alla päällimmäisiä ajatuksia ja havaintoja seminaarista ja sen järjestämisestä.

Ensinnäkin yritysten halu osallistua ja löytää puhuja seminaariin oli hyvin positiivinen havainto. Iso kiitos kaikille seminaarin puhujille! Toki pitää muistaa varata kalenteriaikaa asioista sopimiseen, kyse ei ole puhujien ensisijaisesta työstä, jolloin kommunikointi on välillä hieman rauhallista.

Aihealue sinänsä tuntui sopivan puhujille, tosin esitykset painottuivat parin teeman ympärille. Seminaarin aihealueet eivät olleet yllätys. DevOps on ollut paljon esillä viime aikoina, sitä voi pitää yhtenä tämän hetken kuumista termeistä. Olikin mielenkiintoista kuulla esityksiä, jotka lähestyivät asiaa eri näkökulmista.

Toinen esillä ollut näkökulma oli softatyön tekijöiden henkilöprofiilit. Tämän näkökulman esillä olemisessa saattoi olla omaa ansiota, koska toin näkökulmaa esille keskusteluissa puhujien kanssa. Joka tapauksessa näkökulmaa sivuttiin hyvin sekä esityksissä että seminaarin lopuksi olleessa paneelikeskustelussa.

Toisena muistutuksena on se tosiasia, että mainostamiselle pitää muistaa varata aikaa sekä miettiä mainostamisen rytmitys. Osa ilmoittautuu seminaari heti ensimmäisen mainoksen kohdalla, mutta ainakin tämän seminaarin osalta ilmoittautumisia tuli pikkuhiljaa.

Yhtenä mainostamisen kysymyksenä on, olisiko kannattanut laittaa tiedot seminaarista kerralla mm. kaikkiin käyttämiini LinkedIn ryhmiin? Nyt ryhmitin ilmoitukset ja todennäköisesti tekisin näin jatkossakin, koska ilmoittautumiset käytännössä jakautuivat koko aikavälille.

Etukäteen tietysti myös mietitytti saanko salin täyteen ja jännitystä lisäsi se, että ilmoittautuneiden määrä kasvoi pikkuhiljaa, jolloin piti vain uskoa tapahtumaan ja jatkaa mainostamista. Käytännössä tilaisuus oli aivan täyteen ilmoittauduttu, tilaan piti hakea hieman lisäpöytiäkin. Toki ihan kaikki ilmoittautuneet eivät paikalle päässeet, jolloin tilassa oli edes joitakin vapaita paikkoja.

Verkostoituminen on päivän sana ja toki otin sen mukaan seminaariin. Olen kuitenkin ollut niin monessa tilaisuudessa, jossa verkostoituminen on vain paperille kirjoitettu asia, että pyrin hakemaan uutta näkökulmaa tähän. Toisaalta hieman pelkäsin, etteivät suomalaiset esitä paneelille kysymyksiä. Yhdistin nämä kaksi asiaa ja verkostoituminen oli ohjattua keskustelua lähellä istuneiden kanssa vaatimuksena tehdä ainakin yksi kysymys paneelille.

Palautteen perusteella verkostoitumisratkaisu toimi hyvin, toki sitä voisi hieman tuosta vielä jalostaa. Myös paneelikeskustelu antoi erittäin hyvän lopun seminaarille. Ainoa negatiivinen asia oli se, että panelistit olivat pääosin samaa mieltä, jolloin paneelissa ei syntynyt ei näkökulmien välistä väittelyä.

Palautteen perusteella seminaarille oli tarvetta ja olikin ilo päästä järjestämään seminaari

Vastaa