Jokainen yhteistyö on yksilö, oikeat henkilöt oikeissa paikossa ja sopimukset työkaluna!

Jokainen yhteistyö on yksilö, oikeat henkilöt oikeissa paikossa ja sopimukset työkaluna! Mm. nämä teemat nostin omassa esityksessäni esille ICT Leaders Finlandin ja Hannes Snellman Asianajotoimiston seminaarissa hyvistä IT-sopimuksista ja compliancesta. Samoja teemoja esiintyi muiden puhujien esityksissä, kuten

  • järkevää panostaa sopimuksessa yhteistyön toimivuuteen
  • vaihtaako toimittaja seniorit junioreiksi, kun katteet ropisee
  • miten saat toimittajan sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin

Toki kannatan vakioituja prosesseja ja käytäntöjä. Kuitenkin kun vertaa miten budjetti, talous ja tavoitteet asetetaan eri projektityypeissä (kuva 1), on ilmeistä, ettei samoilla periaatteilla voi johtaa toimittajayhteistyötä kaikissa projekteissa. Toinen hyvin kriittinen asia on avainhenkilöt. Seminaarin kuluessa yleisöstä esitettiin jopa näkemys, että kaikki ne projektit, joissa on vaihdettu kummankin osapuolen vastuuhenkilö, on saatu käännettyä vaikeista haasteista onnistumiseksi. Eli oikeat henkilöt oikeissa paikoissa ja toisaalta, kun eri henkilöt ovat avainhenkilöinä, niin väkisinkin projektien dynamiikka eroaa.

Kuva 1. Kuka vastaa

Sopimus on toki riskinhallintaväline, mutta se pitäisi muistaa myös projektityökaluna. Hyvin kuvatut ja osapuolien samalla tavalla ymmärtämät tavoite, työnjako, muutostenhallinta, yhteistyön periaatteet jne. luovat onnistumisen toimintamallin ja -kulttuurin. Näiltä osin sopimus on tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön tai jopa seinätauluksi, ei kassakaappiin.

Lisäksi useassa muussakin päivän esityksessä tuli esille, että yleensä win-win tilanne tuottaa parhaimman tuloksen. Tämän muotoilin seuraavasti: ”pyritään löytämään tie, jossa kuljetaan samaan suuntaan”. Varsinkin ketterässä toiminnassa on helppo listata useita tekijöitä (esityksessäni löytyy viisi nostoa), joissa asiakas ja toimittaja kulkevat helposti eri suuntiin. Yleisöstä nostettiin lisäksi huomio, että sama lista sopii in-house tekemiseen ihan yhtä hyvin.

Lisää taustoja sekä muidenkin esiintyjien kalvot löytyvät ILF:n sivuilta http://ilf.fi/tapahtumat/it-sopimukset-ja-compliance.

Vastaa