Osaaminen ja henkilökohtainen markkina-arvo

ICT Leaders Finland järjesti erittäin mielenkiintoisen osaamisen illan oman osaamisen ja henkilökohtaisen markkina-arvon merkeissä. Alustana toimi professori Hannu Salmela Turun Yliopistosta, jonka jälkeen pienryhmissä pohdittiin aihetta ryhmäkohtaisen teeman ympäriltä.

Oma markkina-arvo pitäisi olla jokaiselle tärkeä asia riippumatta onko ajatuksissa tehtävän vaihto. Tulevaisuudesta kun ei tiedä, niin oman markkina-arvon ylläpitäminen on yksi parhaista keinoista varmistaa mielekkäät työt myös tulevaisuudessa. Toisaalta IT alalla maailma menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että kelkasta tippumisen vaara vaanii kokoajan nurkan takana. Kun oma markkina-arvo on kunnossa, niin silloin kelkasta tippumisen vaara on huomattavasti pienempi. Osaaminen on yksi tärkeimmistä oman markkina-arvon rakennuselementeistä.

Koska osaamista pitää kokoajan kehittää, jotta edes pysyy muuttuvassa IT-maailmassa mukana, niin kannattaa pohtia, mitä osaamista kehittää. Muuten voi käydä niin, että kehittä kaikkea, jolloin voi käydä, että kaikessa jää hieman jälkeen IT-maailman muutoksesta. Toki laaja-alainen itsensä kehittäminen on hyvä asia, mutta kannattaa kuitenkin pitää fokus itselle tärkeissä asioissa. Kun itselle tärkeät asiat valitsee niin, että ne myös parantavat markkina-arvoa, niin samalla kertaa saa nostettua tai ainakin pysyttyä muutoksen vauhdissa osaamisen ja henkilökohtaisen markkina-arvon kanssa.

Professori Salmela esitti mielenkiintoisia tehtävä ja osaamisalue luetteloita, joita voi hyvin käyttää tukena, kun miettii omaa markkina-arvoa ja mitä osa-aluetta kannattaisi kehittää. Esillä oli myös European e-competence
framework, josta voi IT alan toimenkuvat sisältäen tehtävät ja kompetenssit. Tehtävä ja kompetenssi listat toimivat hyvin tukena, kun suunnittelee osaamisen kehittämistä sekä henkilökohtaista markkina-arvoa.

Osana teemaa professori Salmela kävi läpi tietoteknisen kehityksen vaikutuksia tietohallintojohtajan osaamisalueisiin. Muutoksen vaikutukset hän päätti kysymykseen päättyvätkö vai jakautuvatko CIO:n tehtävät.

It:n muutosta professori Salmela korosti 1997 julkaistulla Stages of industry growth -käyrällä, jossa esitetty vuosien 1970 – 203 välille neljä aikajaksoa: järjestelmäkeskeinen, PC-keskeinen, verkko keskeinen ja sisältökeskeinen aikakausi. Osaamisen kehittämisen kannalta hyvin mielenkiintoinen kysymys on, mitä tulee seuraavaksi. Professori Salmela nosti esille teollinen internet, asioiden internet, robotiikka seuraavan aikajakson vaihtoehtoina.

Muutos on osa IT alueen arkipäivää, mutta kuinka hyvin yrityksen sisäisen ja yleisen muutoksen voi havaita? Professori Salmela listasi asioita, joita voi hyödyntää muutoksen havaitsemisessa. Toisaalta pitää muistaa, että yksittäisien asioiden perusteella on vaikea päätellä, mihin kokonaisuus menee. Ja toisinpäin, oma osaamistarve on kiinni paikallisista tarpeista ja seuraa vain osittain tai viiveellä globaalia muutosta. Yksi hyvä näkökulma globaaliin muutokseen on Gartnerin hypekäyrä. Varsinkin, jos niitä katsoo useammalta vuodelta peräkkäin, jolloin näkee myös käyrän muutoksen.

Vastaa