Scrum on 10v:ssa ratkaissut ohjelmistotuotannon ongelmat – vai onko?

15.12.2006 olin kuuntelemassa Craig Larman:n luentoa TTY:llä. Luento oli erinomainen ja aukaisi hyvin Scrumin mahdollisuuksia. Koin suuren valaistuksen ja kuukauden mietinnän jälkeen syntyi päätös Scrumin käyttöönotosta hajautetussa projektiympäristössä. Käsitin, että Scrum poistaa mikromanageerauksen tarvetta ja muutenkin selkeyttää kommunikointia hajautetussa projektiryhmässä, eli helpottaa projektipäällikön (siis minun) työtäni merkittävästi. Kun henkinen päätös oli tehty ja pari projektien avainhenkilöä tuki muutosta, niin eikun tuumasta toimeen.

Helmikuussa hankittiin kirjallisuutta, kuten ”Agile Software Development with SCRUM” ja asensin TFS:ään Scrum-prosessia tukeva template. Maaliskuun lopulla oli muutoksen hetki, 30.3.2006 oli ensimmäinen Sprint planning meeting. Huhtikuussa haettiin vielä hieman lisää oppia, silloin kävin CSM Certified Scrum Master -kurssin. Muutos on aina vaikea, eikä Scrumin käyttöönottokaan ihan laulellen mennyt, mutta Scrum edut hajautetussa projektiryhmässä tulivat kyllä heti selväksi. Kun edut vielä isolta osin kohdistuivat minuun, niin pidin kyllä huolta että Scrum rupesi oikeasti pyörimään.

Kokemuksesta siis tiedän, että Scrum on erittäin tehokas ja managerointia todella helpottava menetelmä oikeassa paikassa käytettynä. Yhtälailla kokemuksesta tiedän, että toisessa ympäristössä Scrumin aiheuttaa ainoastaan harmaita hiuksia. Haaste on myös ollut siinä, että Scrumin kohdalla toteutusvaihtoehtoja on oikeastaan vain kaksi ”by the book” ja ”Scrum, but”, eli joko tiukasti säädelty tai sitten pitää itse määritellä prosessi.

Scrumin valmiin toimintaohjeistuksen ansiosta on oikeastaan hyvin luonnollista, että Agile menetelmistä juuri Scrum löi itsensä läpi. Olihan ketterää projektinhallintaa tehty jo pitkään, mutta paljolti itse soveltaen tai yrityskohtaisena ohjeistuksena. Nyt oli menetelmä, jossa prosessi oli valmiina ja vielä kun ensimmäiset prosessia tukevat työkalut tulivat markkinoille, niin käyttöoton nopeus oli silmiin pistävä. Kolmessa kuukaudessa ”Scrum ummikosta” hajautetun projektiryhmän Scrum Masterina Scrum pyörimään.

Yhtä ilmeistä oli, että muita Agile menetelmiä tarvitaan Scrumin rinnalle. Tiukasti määriteltyä Scrumia on erittäin vaikea, jollei jopa mahdotonta saada toimimaan kaikissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Kuten tapana on, niin helposti mennään ääripäästä toiseen. Ei riittänyt että mm. Lean ja Kanban ovat nostaneet voimakkaasti päätään, vaan ketterästi luotiin uusi menetelmä Scrumban, jossa on yhdistetty Scrum ja Kanban. Toinen ulottuvuus on siirtyminen tiimi tasolta yritys- ja osastotasolle (Agile Enterprise). On aivan eri asia pyörittää Scrumia tiimitasolla kuin laittaa koko orkesteri soittamaan Agile säveliä.

Lisää käytännön Agile asiaa on tarjolla lokakuun lopulla Edutech:n ”Agile haltuun – Ketterät menetelmät käytännössä” koulutuksessa. Agile tiedon lisäksi, kurssilla on käytännön case esimerkkejä ja vinkkejä miten oman yrityksen prosesseja on mahdollista parantaa haluamaansa suuntaan.

Koulutus on suunnattu Agile-menetelmien soveltamisesta kiinnostuneille ja/tai niitä käyttäville: projektipäälliköille, kehityspäälliköille, pääsuunnittelijoille, menetelmä- ja laatupäälliköille, osastopäälliköille, tuotepäälliköille, Scrum Mastereille, Product Ownereille sekä tiimin jäsenille.

Vastaa