Tieto ja tiedolla johtaminen – moderni tapa pärjätä kilpailussa

”Älykäs energia” oli Pitky / ICT Ladies Pirkanmaa järjestämä energiatoimialapainotteisen tilausuus. Tampereen sähkölaitoksen tietohallintojohtaja Johannes Lindell puhui aiheesta ”Tieto johtamisen tukena” ja vuoden 2012 energialähettiläs Tuomas Vanhanen puhui Älykkäästä Energiasta. Alla huomioita Johanneksen esityksestä sekä esityksen herättäneitä ajatuksia.

Hyvä herättäjänä tiedon tarpeesta Johannes esitti tämän syksyisen tilanteen pohjoismaisista sähkömarkkinoista, joissa Suomessa sähkö hinta oli reilu 100€/MWh kalliinpaa kuin Norjassa, jossa hinta oli n. 16€/MWh. Toisaalta otsikon kuvaajasta nähdään, kuin paljon Elspot Suomen aluehinta on vaihdellut kolmen syyspäivän aikana. Aikavälin maksimihinta on lähes kymmenenkertainen aikavälin minimihintaan. Sähkön hinnan on tiedetty vaihtelevan kovilla pakkasilla kovastikin, mutta että syyspäivänäkin on noin isoja vaihteluja.

Tällaisissa tilanteissa Tampereen sähkölaitoksen kaltaisen toimijan, joka myy lähes kaksi kertaa enemmän kuin tuottaa sähköä, on tärkeä pystyä ennustamaan sähkön kulutusta sekä sähkön hintaa. Välillä kuulee sanottavat, ettei kannata katsoa peileihin, vaan keskittyä siihen mitä näkyy edessäpäin. Mutta miten tulevaisuutta voisi ennustaa tuntematta historiaa? Norjan vesisähkön ennustamisessa on hyvä tuntea nykytila ja lähihistoria sekä aikaisempien vuosien perusteella tehdyt mallit.

Esimerkkinä muutoksesta Johannes kertoi miten maakaasuvoimalaitos oli ennen laitettu päälle syksyn kylmillä ja pois päältä keväällä. Tällä hetkellä sähkön myynti ja ostokauppaa tehdään 24×7, jossa vaaditaan juuri sitä tietoa päätöksienteon tueksi. Johanneksen esitys avasi hyvin tiedon tärkeyttä ja kuinka paljon maailma on tässä suhteessa muuttunut muutamassa vuosikymmenessä.

Muutos näkyi myös tiedon käytön muutoksessa. Aikaisemmin oleellinen tieto on ollut mittaus- j akulutustieto: kuka kulutti, kuinka paljon ja laskutus. Seuraavassa vaiheessa oli tärkeä tietää myös tuotantotieto. Aluksi lähinnä päällä tai pois päältä, myöhemmin vastauksia kysymyksiin: koska, mitä ja millä teholla. Seuraava vaihe on Tieto johtamisen välineen, jossa edellisten lisäksi pyritään kehittämään ja tehostamaan toimintaa. Tulevaisuuden askel voisi olla Asiakkuustavat.

Johanneksen esityksen voisikin kiteyttää: Tieto ja tiedolla johtaminen – moderni tapa pärjätä kilpailussa.

Vastaa